Lambohov centrum, 013-21 37 37

med pommes eller ris